Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Skimmelsvamp

Isolering forhindrer fugtproblemer i boligen

Et fugtigt indeklima er med til at påvirke mennesker i bygninger. Derfor skal vi søge at mindske skadelige fugtpåvirkninger så meget som muligt med den rigtige isolering. Der er en sammenhæng mellem fugt i boligen og helbredsgener som allergi, astma, hoste mm. Dette hænger sandsynligvis sammen med, at både skimmel- svampe, vira, husstøvmider, bakterier og andre mikroorganismer bedst trives i fugtige omgivelser. Mange byggematerialer afgiver uønskede stoffer, når de bliver fugtige. Også dette belaster indeklimaet. Er der, eller har der været, større udslip af vand, drejer det sig derfor om at få tørret konstruktionerne ud så hurtigt som muligt, så livsvilkårene for disse organismer reduceres mest og hurtigst muligt.

Skimmelsvamp i boligen

Der er mange faktorer, der er afgørende for, hvor hurtigt skimmelsvampeangrebet udvikler sig, f.eks. fugtniveau, materiale, isolering og temperatur. I nogle tilfælde ses angrebene i løbet af en uge, mens at det i andre tilfælde tager flere uger til måneder. En tommelfingerregel er, at man har ca. 8-10 dage til at bringe fugtniveauet ned i nærheden af grænsen for skimmelsvampevækst – altså under 75 % relativ luftfugtighed (RF) svarende til en træfugtighed på < 16 % på materialerne.

Skimmelsvamp

Basal viden om isolering og fugt i bygninger

 • Om sommeren vil fugtindholdet – med åbne vinduer – være nær ens inde og ude.
 • Om vinteren er fugtindholdet altid væsentligt højere i indeluften end i udeluften.
 • Når fugtindholdet er større inde end ude, vil vanddamp søge at udligne forholdene, dvs. om vinteren vil der være en fugttransport indefra og ud.
 • Ved en given temperatur kan luften kun indeholde en begrænset mængde vanddamp.
 • Indeholder luften kun en mindre del af det maksimale, fx halvdelen, siger man, at den relative luftfugtighed er 50 %.
 • Jo højere, temperaturen er, desto mere vanddamp kan luften indeholde. Jo lavere temperaturen er, desto mindre vanddamp kan luften indeholde.
 • Bliver varm luft afkølet, kan det altså indeholde mindre fugt, og ”overskudsvand” i luften afgives til materialerne. Omvendt: Bliver kold luft opvarmet, kan det indeholde mere fugt og vil modtage vand fra omgivende materialer.

Få 3 tilbud på isolering af din bolig i Esbjerg

Når 20 °C varm luft med relativ luftfugtighed (RF) på ca. 55 % afkøles, så stiger RF indtil dugpunktet nås ved ca. 10 °C. De ca. 9,5 gram vanddamp, der ved 20 °C svarer til RF 55 %, svarer altså ved 10 °C til 100 % RF. Eksempel: En øl, der tages ud af køleskabet en varm sommerdag, vil få dug på ydersiden af flasken. Foranstående forklarer også, hvorfor ventilerede krybekældre om sommeren vil modtage fugt, som afgives fra den varme udeluft, når den kommer i kontakt med den køligere krybekælder uden isolering. Modsat vil kælderen afgive fugt til den tørre udeluft, der opvarmes i krybekælderen om vinteren.

Det kan sommetider være ganske problematisk, selv at bestille priser hos en lokal fleksibel isolatør i Esbjerg. Bestil faglærd hjælp til udførelse af dine udestående isolatøropgaver til yderst prisgodkendte priser. På denne tilbudsportal tager vi ikke noget for at løse opgaven med at indhente eksperttilbud – for det er 100 pct gratis at sende os din isolatøropgave.

Spar 30-40 pct på efterisolering med 3 gratis tilbud

Topmotiverede og solide fagfolk gør sig topmotiverede til din isolatøropgave. Det er ret kringlet at isolere kældergulvet selv – bestil i stedet to-tre prisfaste tilbud. Du har opdaget isolatørportalen Billig-isolering.dk, hvor du i dag kan få 2-3 overvældende isolatørtilbud. Vi skaffer 100 % gratis og enkelt op til 3 uimodståelige tilbud i Esbjerg fra billige isoleringsfirmaer. Spar let mange penge (mere end 32 procent) på 3 fordelagtige passende specialtilbud. Uanset hvor i Esbjerg kommune du bor, kan vi levere isoleringservice for eksempel:

 • Ravnsbjerg
 • Gjesing
 • Bryndumdam
 • Hjortlund

2 tanker om “Isolering forhindrer fugtproblemer i boligen”

 1. Pingback: Friedberg –
 2. Pingback: Bestil 3 gratis tilbud på isolering Hillerød | Wonderfuldenmark’s blog om 3 tilbud